Global Mamas

År 2003 inledde Global Mamas i Ghana sin verksamhet med sex producenter. Idag består Global Mamas nätverk av 627 kvinnor (och några män) som arbetar tillsammans för att penetrera den globala exportmarknaden. Kvinnorna tillhandahålls rättvis betalning för sina arbeten som håller högsta kvalitet. Global Mamas minskar den ekonomiska ojämnställdheten för kvinnor genom att höja lönerna och generera nya jobb genom produktion och export av rättvisemärkta produkter. Detta i sin tur förbättrar levnadsstandarden för kvinnor, deras familjer och samhället i stort. De förser även kvinnorna med verksamhetsstöd och datautbildning för att stärka deras förmåga att hantera sina växande företag.

http://www.globalmamas.org

Det finns inga tillverkare att visa.